Räkna ut vad måttangivelser från perioden 1665–1855 motsvarar i dagens måttsystem

Låt oss räkna om ett mått för: Våta varor (volym)
Torra varor (volym eller vikt)
Längd
Ange det gamla måttet
(heltal, decimaler eller bråk)
    mätt i:
Motsvarar i nutida mått:  

Omräknaren är gjord med utgångspunkt i Margaretha Nylanders Handbok för den nu brukliga Finare Matlagningen
från förra hälften av 1800-talet och Cajsa Wargs Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber från andra hälften av 1700-talet. Den omfattar därför inte alla gamla måttenheter, bara sådana som hör hemma i köket.

Funkar inte omräknaren som du skulle vilja? Skicka ett mejl till konstruktören,
tala om vad problemet är och vilken webbläsare du använder!